About

<h1>Jonathan M. Valdez</h1>

Jonathan M. Valdez

1559 Randall Drive

Waipahu, HI 96797

Phone 808-895-8558